Welcome! This website is under construction.For some info about my graduation work see: Metropolis M - Graduation Shows 2017: HKU
facebook-pagina

Susan Bink

Artist statement

De beelden en installaties die ik maak en de performances die ik doe, ontstaan vanuit een nieuwsgierigheid naar dat wat ik tegenkom. Dat kan zijn mijn verwondering over de schoonheid van een sardineblikje, over de techniek van een oude afgedankte naaimachine, over de manier waarop we omgaan met geschiedenis en met macht of bijvoorbeeld over onze wil om te begrijpen.

Mijn werk zie ik als een katalysator om ontdekkingsruimte te creëren. Een ruimte waarin we ′niet-weten′ en ons kunnen verwonderen over wat we tegenkomen: soms samen en soms juist alleen. Een ruimte waarin we elkaar kunnen ontmoeten, in gesprek kunnen gaan met beelden en/of ideeën kunnen ontmoeten. Ruimte voor verwonderen, spelen, ontdekken, uitvinden, nieuwsgierigheid zie ik als waardevol om ons menselijk te kunnen verhouden tot onze omgeving en daar op een open en liefdevolle manier mee om te gaan.


-------------------

Een plank is lastig te vouwen: dus het kan wel.

Samen kunnen we zinvolle, nutteloze, waardevolle dingen maken en in beweging krijgen.

Hoe langer ik kijk en dwaal, hoe meer ik ontdek dat in mijn niet-weten, tussen alles door, mijn verwondering door kan groeien, zonder opgelegd ritme.